Under våren 2020 spelade Blodcancerförbundet, med stöd av Sanofi, in tre stycken podd-avsnitt som ett led i projektet Coping – att hantera allvarlig sjukdom. I fokus för dessa samtal var att hantera allvarlig sjukdom (Coping) ur olika perspektiv. Detta med den enskilt vanligast förekommande blodcancersjukdomen myelom som utgångspunkt. De frågor som diskuterades är dock relevanta och intresse för alla berörda av annan allvarlig sjukdom.