Rapport: ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer”

Egenmonitorering inom cancer skulle kunna ge förutsättningar för mer autonoma individer, effektivare vård och utveckling av life science sektorn menar 15 organisationer i ny rapport där behovet av utveckling av egenmonitorering inom cancerområdet lyfts. Allt fler lever med cancer och sjukdomen ses alltmer som en kronisk sjukdom. Det finns därför stora behov och möjligheter att förstärka cancervården ytterligare med stöd av utbyggd egenmonitorering för att bidra till bättre livskvalitet för patienterna och effektivare hälso- och sjukvård. I rapporten presenteras sju förslag inom tre områden:

 • Stärk de nationella satsningarna inom egenmonitorering cancer
 • Samverka, bygg kunskap och förbered verktyg för en bred användning
 • Skapa långsiktiga förutsättningar för användning av hälsodata

Läs rapporten här: Rapport_Egenmonitorering_final

Läs debattartikel här >>>

Om rapporten

Det pågår en omställning som syftar till att göra vården mer nära och samtidigt i ökad grad konsolidera den högspecialiserade vården. I omställningen behöver sjukhus- och primärvårdens samt den kommunala hälso- och sjukvårdens roller utvecklas. Även den närmaste vården – individers egenvård – kommer att få en mer betydande roll. I sammanhanget anges ofta egenmonitorering som en viktig del för att stärka individen och bidra till omställningen. Vår förhoppning är att denna rapport bidrar till att flera målinriktade, handlingsorienterade och breda samverkansinitiativ inleds liksom att frågan om egenmonitorering inom cancer lyfts på nationella agendor. Vi planerar redan nu för nästa steg att utforska nya verktyg för kliniska beslut och välkomnar fler aktörer att delta.

Sju förslag:

 1. Inkludera egenmonitorering som ett insatsområde i canceröverenskommelsen.
 2. Innefatta cancer i kommande upphandlingar av system för egenmonitorering.
 3. Nyttiggör de samlade resurserna och säkra långsiktighet genom bred aktörssamverkan. Ta hjälp av intermediärer.
 4. Utveckla öppna algoritmer och andra verktyg som förenklar egenmonitoreringen.
 5. Utveckla ett metodpaket och lärandearenor för effektiv implementering och användning.
 6. Avsätt medel för forskning och lärande om egenmonitorering i praktiken.
 7. Förtydliga statens samordningsroll och mandat att föreskriva och följa upp förutsättningar för interoperabilitet.

Huvudförfattare: Jesper Olsson, Tamro (numera sakkunnig digitalisering, Swedish Medtech) Johanna Lagergren, Tamro (numera LEO Pharma), Mattias Elg, Linköpings Universitet, Henrik Schildt, PwC (numera IT-direktör Region Östergötland)

Medverkande organisationer: Nätverket mot cancer, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Halland, Region Kronoberg, Linköpings universitet, IBM, Lif, Swedish Medtech, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, AbbVie, Janssen, PwC och Tamro

Paneldebatt och presentation av rapporten

Digitalt seminarium den 16 mars kl 13:00-15:00

Digitalt seminarium där rapportens skribenter, deltagande organisationer samt inbjudna nyckelpersoner deltar.

Medverkar gör bland andra:

 • Göran Henriks, Region Jönköpings län (moderator)
 • Sara Riggare, Uppsala universitet
 • Margareta Haag, Nätverket mot cancer
 • Kjell Ivarsson, cancersamordnare SKR
 • Jesper Olsson, Swedish Medtech
 • Mattias Elg, Linköpings universitet
 • Henrik Schildt, Region Östergötland
  m.fl.

Vid frågor kontakta:

Helena Conning, helena@careofconning.se 0706-93 66 74 eller Göran Henriks, goran.henriks@rjl.se