Kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” tillbaka – och ges nu även på andra universitet i Norden

Sök kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” nu – ansök senast 15 oktober på www.antagning.se

Den fristående kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” som vänder sig till cancersjuka, närstående, forskare och personal kommer nu tillbaka våren 2021. En variant på kursen kommer att ges som en internationell sommarkurs vid Uppsala universitet, och planer finns på en doktorandkurs vid Helsingfors universitet.

Inom ramen för kursen får patienter, närstående och personal träffas och diskutera frågor relaterade till att bära på en allvarlig sjukdom – frågor som samtidigt kommer till nytta i forskningen som omgärdar kursen.

– Den kontakt vi har haft med tidigare deltagare visar ett fortsatt engagemang långt efter kursslut. Det är fantastiskt roligt att se, säger Lars Harrysson, lektor vid Lunds universitet och lärare på kursen.

– Självklart bär patienter på en stor erfarenhet som vi forskare kan ha nytta av. Frågan är inte ”om” utan ”hur” vi bäst ska få med oss patienternas erfarenheter i forskningen. Denna kurs är en väg i den riktningen som vi ser fram emot att testa i Helsingfors, säger Emmy Versheren, forskare vid Helsingfors universitet.

Vid Uppsala universitet startar 2021 en internationell sommarkurs i samma anda. Den kursen sätter inte bara fokus på cancer utan har en bredare bas och större fokus på design av e-hälsa i samverkan mellan patienter, vård och utvecklare av digitala tjänster

– Covid-19 har visat hur viktig denna del är och det är nu av yttersta vikt att vi inkluderar patienternas behov och erfarenheter redan från början, säger docent Maria Hägglund som är ansvarig för kursen i Uppsala.

Nytt för i år är förutom spridningen till och samarbetet med andra lärosäten, att vi kommer involvera deltagarna mer direkt som partners i vår forskning, exempelvis kring ”copingstrategier”, som handlar om hur man kan leva bra med, eller efter, en cancersjukdom.

– Vi tror att det finns en stor potential att skapa ny kunskap genom mötet mellan olika erfarenheter, säger Ulrika Sandén, initiativtagare till kursen och doktorand vid LTH, Lunds universitet, tillika själv hjärntumörpatient.

Sök kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” nu!

Ansök senast 15 oktober på www.antagning.se

 

 

Fakta och kontakt:

Lunds universitet
Kursen vänder sig till cancersjuka, närstående, forskare och personal. Sök via antagning.se senast 15 oktober. TFRD40 7,5 hp. Kurskontakt: Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se

Uppsala universitet
Kursen vänder sig till patienter, närstående, forskare och personal. Sök via antagning.se. Kontakt: Maria Hägglund, Implementation Science, Uppsala MedTech Science & Innovation, maria.hagglund@kbh.uu.se 

Helsingfors universitet
Kursen vänder sig till cancerpatienter och doktorander. Kontakt: Emmy Verschuren, University of Helsinki, FIMM, emmy.verschuren@helsinki.fi