Med nationellt samordnade hälso- och vårddata skulle Sverige få bättre möjligheter att hantera pandemier och liknande hälsohot, skriver debattörer inom forskning och vård.

Det råder just nu stor aktivitet på svenska sjukhus, universitet och företag med anledning av pandemin. Krisen aktualiserar den avgörande betydelsen av forskning och av samordnad hälso- och vårddata, det vill säga information som beskriver individers hälsa. Informationen kan komma från vården, från klinisk forskning och från individen själv. Det finns en stor mängd data som, rätt samordnad och använd, kan bidra till bättre diagnostik och behandlingar. Detta förbättrade kunskapsunderlag är också viktigt för strategierna för att hantera pandemier.

Redan år 2015 överlämnade Stiftelsen Forska Sverige och föreningen Agenda för hälsa och välstånd en rapport och tydlig uppmaning om nationell samordning av system för hälso- och vårddata till den då nytillsatta regeringen. Året därpå kom regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) överens om ”Vision e-hälsa 2025” med ambitionen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Läs hela debattartikeln i SVD här >>>