Från den 1 januari 2017 delar Nätverket mot cancer kansli med Blodcancerförbundet och ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

Ny postadress:
Nätverket mot cancer
c/o ILCO
Hamngatan 15B
172 66 SUNDBYBERG