Inför Världscancerdagen har vi satt fokus på just nu viktiga områden inom cancervården. Dessa kommer vi att följa och driva fram till valet 2018. Vi har därför genomfört en enkät bland samtliga riksdagspartier. Bland annat ställde vi följande frågor:

  • Hur ska vi få en mer jämlik cancervård?
  • En samlad kompetens av avancerad cancerkirurgi leder till att fler patienter överlever, vill partierna snabba på den utvecklingen?
  • Hur kan vi säkerställa att nya cancerbehandlingar som förlänger liv verkligen används så snart de finns tillgängliga?

Dessa och fler frågor har riksdagens partier svarat på i enkäten, svaren diskuteras på Världscancerdagen 4 februari.

Citera oss gärna, men ange alltid källa: www.natverketmotcancer.se/riksdagsenkat

Eventuella frågor:
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, 070-572 60 80.
Presskontakt: Lena Bergling, 070-2345 158, eller Annika Eliasson, 0702-35 43 35, info@rmpmedia.se