”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1”

Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner och RCC i samverkan aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie 1. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men vårdcentralerna tänker inte cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök innan de slutligen får remiss för vidare utredning. Detta kan ta flera år. Det finns redan nu riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige. Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av olika symptom, som kan vara cancer. Vi uppmanar alla regioner: Det finns metoder, se till att använda dem!

 

Medverkande i frukostsamtal om tidig upptäckt:

Sara Johansson
Intressepolitisk chef, enhetschef Cancerfonden
Mats Frisk
Patientrepresentant, Från Palema
Marcela Ewing 
Med dr, medicinsk rådgivare Regionalt Cancercentrum Väst, ordf. nationell arbetsgrupp tidig upptäckt av cancer.
Joakim Dillner
Professor i infektionsepidemiologi vid KI, Enhetschef för Karolinska Sjukhusets Center för Cervixcancerprevention 
Elinor Nemlander
Specialist i allmänmedicin, vice ordförande Distriktsläkarföreningen Stockholm, vårdutvecklingsledare CaPrim.

 

För mer information om Världscancerdagen 2024 och fler frukostsamtal: