Nyheter

Samverksansmodell 2.0 och Nätverket mot cancer

Samverkansmodell 2.0 syftar till att skapa en hållbar form för samarbete med sikte på värdeskapande, innovationskraft och med individens hälsa i fokus. Detta projekt är ett gemensamt initiativ från patienter och närstående med representation från bland annat...

Enkät för dig som är cancerberörd!

Det här är en undersökning som riktar sig till cancerpatienter som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarade eller som är närstående och som sökt för symtom i primärvården. Enkäten är en del av de aktiviteter som genomförs i...

Hjälpmedel är på väg att bli en klassfråga

30 förbund på Aftonbladet - DEBATT. "I Sverige uppskattas över en miljon människor leva med funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar...

Vad tycker du om att dela hälsodata och DNA-information på internet?

Enkät: Ditt DNA, Ditt Val är en global studie om attityder kring att dela hälsodata och DNA-information på nätet. Avdelningen för klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset och Genomic Medicine Sweden, GMS, är tillsammans med patientföreträdare från...

Webbinarium om patientdata

Webbinarium: Hur undanröjer vi hindren så att patientdata kan delas för precisionsmedicin och bättre vård? Den 16 april 2021 anordnade GMS, Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser i Samverkan ett webbinarium för att...

Artikel: Ojämlik vård hot mot cancervård

Artikel i Life-Time 13 april 2021 "Tidig upptäckt genom artificiell intelligens och nya behandlingsformer kan avgöra framtidens cancervård. Ett stort problem är den stora ojämlikheten i cancervården, anser Nätverket mot cancer som i en ny rapport efterlyser en ökad...

Immunterapi – nytt hopp för vägen framåt

Ny rapport om immunterapi och den svenska cancervården Idag, 13 april, lanseras en rapport om immunterapi och den svenska cancervården. Syftet med rapporten är att öka kunskapen och hitta nya vägar för framtidens cancervård i Sverige. Cancer är en av vår tids största...

Kallelse till stämma 27 maj

Till medlemsföreningar och stödmedlemmar Kallelse till Nätverket mot cancers Stämma 2021 Tid: torsdagen den 27 maj 2021, kl. 15.00 – 17.30 15:00 Stämma 16.30 - 17:30 Dialogmöte med erfarenhetsutbyte Lokal: Digitalt, länk skickas innan mötet...

Debattartikel i Medicinsk Access

All cancer ska upptäckas i stadium 1! Margareta Haag skriver gästledaren i Medicinsk Access. Läs hela artikeln här >>>    

Bekämpa cancern med precision

Sverige ligger i framkant när precisionsmedicinen rullas ut över landet. Med förfinad diagnostik kan man ge mer riktade behandlingar som lindrar och botar bland annat cancer. Men nu måste en högre växel läggas i för att alla ska få tillgång till de genetiska...

Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna?

Många patienter söker för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral innan de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell...

Early Detection and Diagnosis of Cancer Roadmap

Early Detection and Diagnosis of Cancer: a Roadmap to the Future If we are to beat cancer, early detection and diagnosis is arguably the single most important and impactful objective we can have. Patients diagnosed early have the best chance of curative treatment and...

Cancervård för alla och på lika villkor – Möt All.Can Sverige

Seminarier 3 december Anmäl dig här >>> Sverige ska ha en cancervård i världsklass. Hur väl uppnås det i dag, och hur uppnås det i förhållande till särskilt utsatta grupper? Hur tror du t.ex. att unga med cancer, socialt utsatta med cancer och nyanlända som...

Dags att nominera till Årets cancernätverkare 2021

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015. Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och...

Se webinarium om precisionsmedicin

Precisionsmedicin – vägen till ett bättre liv och lägre kostnader för vården!? Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska bjuder in till ett interaktivt...

Tipsa IVO

Tipsa Inspektionen för vård och omsorg Här kan du tipsa IVO om risker och brister >>>  Du kan tipsa IVO om risker och brister som du upplevt i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Ditt tips kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Så...

Inbjudan workshop 25 november

Tillsammans med RCC Stockholm- Gotland arrangerar Cancer Research KI för andra gången en workshop inom cancer för patientorganisationer inom området. Workshopen hålls den 25 november 2020 digitalt via zoom (8.30-14.40). Deltagarna kommer att erbjudas en inblick i den...