Nyheter

”Stoppa användningen av tobak under skoltid”

Debatt Dagens Samhälle "Politiken, skolan och vården behöver ta krafttag mot tobaksbolagens påverkan på folkhälsan, anser Torsten Kjellgren, Lena Sjöberg, Ann Post och Göran Boëthius från Tobaksfakta.Tobaksindustrin lanserar skadliga nikotinprodukter som ”ofarliga”....

Hildur Helgadottir vill rädda fler genom att optimera behandlingen

Hildur Helgadottir, överläkare och forskare vid Karolinska Institutet. Foto: Gustav AnestamArtikel från https://cancerforskningraddarliv.se/ PUBLICERAD 20 SEPTEMBER 2022 TEXT: ANETTE BODINGER LARSSON FOTO: GUSTAV ANESTAM– Om 15 år kan vi hjälpa fler patienter med...

”Kan vi lita på löftena om bättre rehabilitering?”

Pia Watkinson, generalsekreterare för Cancerrehabfonden. Foto: Pernille Tofte .Artikel Dagens Samhälle Publicerad: 16 september 2022 Tre regioner får beröm av Cancerrehabfondens generalsekreterare Pia Watkinson för sitt arbete med cancerrehabilitering. Men hon...

”Vi behöver underlätta en sammanhållen vård och omsorg”

Personer som har missbruksproblem, ofta med inslag av psykisk ohälsa, kan fortfarande inte garanteras en sammanhållen vård och omsorg skriver sex vårddebattörer. Artikel från Dagens Medicin, Publicerad: 14 september 2022  En sökning på orden ”samverkan” och...

Out now: the Lung Cancer Policy Network’s inaugural report

  The Lung Cancer Policy Network has published its first report, Lung cancer screening: learning from implementation. The report highlights the existing wealth of research in implementation of lung cancer screening and is supported by a variety of global case...

Patient involvement in clinical trials

Clinical trials are required to ensure new treatments are safe and effective for patients. The involvement of participants in the planning and execution of clinical trials is critical not only to their success but also so that the participating communities can benefit...

Årligt riksdagsseminarium samlade ledade politiker och experter

Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen...

Broschyrer om genomik och precisionsmedicin för patienter

Samverkansgruppen, gruppen för patientsamverkan inom GMS, har tagit fram två broschyrer, Genomik som en del av precisionsmedicinoch Vad är genomsekvensering?. Broschyrerna riktar sig framförallt till patienter och närstående som vill förstå mer om genomik och...

Riksdagsseminarium med Forska!Sverige

Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen...