Nyheter

Bekämpa cancern med precision

Sverige ligger i framkant när precisionsmedicinen rullas ut över landet. Med förfinad diagnostik kan man ge mer riktade behandlingar som lindrar och botar bland annat cancer. Men nu måste en högre växel läggas i för att alla ska få tillgång till de genetiska...

Varför inför inte Sverige alarmsystem för cancer på vårdcentralerna?

Många patienter söker för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand. Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök på vårdcentral innan de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell...

Cancervård för alla och på lika villkor – Möt All.Can Sverige

Seminarier 3 december Anmäl dig här >>> Sverige ska ha en cancervård i världsklass. Hur väl uppnås det i dag, och hur uppnås det i förhållande till särskilt utsatta grupper? Hur tror du t.ex. att unga med cancer, socialt utsatta med cancer och nyanlända som...

Dags att nominera till Årets cancernätverkare 2021

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015. Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och...

Se webinarium om precisionsmedicin

Precisionsmedicin – vägen till ett bättre liv och lägre kostnader för vården!? Genomic Medicine Sweden (GMS), Nätverket mot cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser och Centrum för Sällsynta Diagnoser Karolinska bjuder in till ett interaktivt...

Tipsa IVO

Tipsa Inspektionen för vård och omsorg Här kan du tipsa IVO om risker och brister >>>  Du kan tipsa IVO om risker och brister som du upplevt i hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen. Ditt tips kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Så...

Inbjudan workshop 25 november

Tillsammans med RCC Stockholm- Gotland arrangerar Cancer Research KI för andra gången en workshop inom cancer för patientorganisationer inom området. Workshopen hålls den 25 november 2020 digitalt via zoom (8.30-14.40). Deltagarna kommer att erbjudas en inblick i den...

Kurs för patienter och närstående ”Patientperspektiv och egenförmåga”

Kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” tillbaka – och ges nu även på andra universitet i Norden Sök kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” nu - ansök senast 15 oktober på www.antagning.se Den fristående kursen ”Patientperspektiv och egenförmåga” som vänder sig...

Har du problem med aptit eller fatique?

Bayer har, som ett led i att WHO uppmärksammar World Patient Safety Day den 17 september, tagit fram en serie korta filmer. Filmerna är på engelska, men med svensk undertext. De beskriver några vanliga symtom som kan uppstå vid cancersjukdom. Filmerna sänds på Youtube...

Föräldrar sökes till forskningsprojekt

Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? Behöver du stöd för att må bättre? Nu genomför U-Care vid Uppsala universitet ett forskningsprojekt inom vilket föräldrar får använda ett internetbaserat självhjälpsprogram. Programmet har utvecklats...

Remissvar God och nära vård

Nätverket mot cancer har lämnat in sitt remissvar till utredningen God och nära vård. Vi ser positivt på förslaget med en starkare primär- och nära vård med ett tydligt hälsofrämjande uppdrag. Nätverket mot cancer anser att vården i stort ska fokusera mer på hälsa och...