Nyheter

Out now: the Lung Cancer Policy Network’s inaugural report

  The Lung Cancer Policy Network has published its first report, Lung cancer screening: learning from implementation. The report highlights the existing wealth of research in implementation of lung cancer screening and is supported by a variety of global case...

Patient involvement in clinical trials

Clinical trials are required to ensure new treatments are safe and effective for patients. The involvement of participants in the planning and execution of clinical trials is critical not only to their success but also so that the participating communities can benefit...

Årligt riksdagsseminarium samlade ledade politiker och experter

Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen...

Broschyrer om genomik och precisionsmedicin för patienter

Samverkansgruppen, gruppen för patientsamverkan inom GMS, har tagit fram två broschyrer, Genomik som en del av precisionsmedicinoch Vad är genomsekvensering?. Broschyrerna riktar sig framförallt till patienter och närstående som vill förstå mer om genomik och...

Riksdagsseminarium med Forska!Sverige

Vilka åtgärder har regeringen tagit det senaste året för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och utveckling, och vad är prioriterat att fokusera på nu? Vilka politiska åtgärder krävs för att möjligheterna med precisionshälsa ska komma befolkningen...

Rapport Forska Sverige Precisionshälsa – vägen framåt!

"Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Genom att utnyttja den fulla potential som modern sjukvård och forskning kan...

”Primärvården borde kunna upptäcka fler fall av tidig cancer”

Debattartikel 21 februari i Dagens Samhälle Vi kan minska antalet dödsfall i cancer. Men då krävs effektivare metoder för screening och större satsningar för att upptäcka cancerfall redan i primärvården, skriver Cancerfonden och Nätverket mot cancer. Läs hela artikeln...

Filmer om cancerrehabilitering

Verksamhet Onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tagit fram filmer om cancerrehabilitering. Filmerna kan fungera som ett stöd till dig som patient eller anhörig, för att skapa ett så gott liv som möjligt under och efter cancerbehandlingen. Filmerna består...

Årets Cancernätverkare 2022

Årets Cancernätverkare 2022

Årets Cancernätverkare 2022 tilldelas Richard Rosenquist Brandell professor Karolinska Institutet, föreståndare GMS och ledamot Nobelförsamlingen Motivering: Richard är en verklig eldsjäl som brinner för en bättre och jämlik cancervård i Sverige och för...

Nytt samarbete – kartläggning av cancerrehabiliteringen i Sverige

Nytt samarbete – kartläggning av cancerrehabiliteringen i Sverige

Pressmeddelande Världscancerdagen 4 februari 2022 Nätverket mot cancer ska kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige. Sjöbergstiftelsen har beslutat tilldela Nätverket mot cancer ett bidrag på 1,2 miljoner kronor. − Vi är oerhört tacksamma att Sjöbergsstiftelsen har...

Enighet om att precisionsmedicin ger paradigmskifte

Politisk enighet blandades med viss polemik och förhoppningar med farhågor när riksdagens socialutskott anordnade öppen utfrågning om precisionsmedicin. Att de nya möjligheterna inom diagnostik och behandling innebär ett paradigmskifte kunde riksdagsledamöter,...

”Höj kompetensen i primärvården om cancersymtom”

Vår undersökning visar att för 27 % av patienterna som sökte vård i primärvården, för symtom som senare visade sig vara cancer, krävdes två besök innan det till exempel togs blodprov för en större utredning. För 36% togs inga prover alls! Läs artikeln i Dagens...