Nyheter

Debatt: ”Samverkan med patienter är nyckeln till säker vård”

Debatt: ”Samverkan med patienter är nyckeln till säker vård”

Debattartikel/ Dagens medicin, 15 september 2023Skapa ett register för att mäta livskvalitet, integrerat i journalsystemet och med möjlighet för patienterna själva att rapportera, föreslår Margareta Haag, Nätverket mot cancer.För att en god patientsäkerhet ska kunna...

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag. Tre uppdrag handlar om att den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig. Syftet är dels en effektivare och säkrare vård för patienterna, dels en bättre arbetsmiljö för...

Socialstyrelsen ska kartlägga cancerrehabiliteringen i regionerna

Socialstyrelsen ska kartlägga cancerrehabiliteringen i regionerna

Pressmeddelande från Socialdepartementet27 juli 2023 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga regional cancerrehabilitering. I uppdraget ingår att stödja implementeringen av de åtgärdskoder för registrering av cancerbehandling som tagits fram för att...

Precisionsmedicin fokus för EU:s Life Science-konferens

Precisionsmedicin fokus för EU:s Life Science-konferens

Som avslutning för Sveriges ordförandeskap i EU hålls konferensen Life Science i Aula Medica i Hagastaden 26–27 juni. Precisionsmedicin är temat för dessa två dagar och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med Karolinska Institutet bidragit i arbetet med...

Tillsammans: Vård & Politik

Tillsammans: Vård & Politik

Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2023. Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen...

Nätverket mot cancer – ny styrelsen

Nätverket mot cancer – ny styrelsen

Nätverket mot cancer genomförde stämma den 25 maj och valde bland annat ny styrelse. "Tack till alla medlemmar som deltog och till er som varit med i styrelse och valberedning under gågna året. Välkommen till er som är nya på olika poster - vi ser fram emot ett gott...

”Anlita patienter för bättre cancerrehabilitering”

”Anlita patienter för bättre cancerrehabilitering”

Detabbartikel/ Dagens medicin, 9 maj 2023Nätverket mot cancer ser i en kartläggning att hälften av patienterna upplever att de inte ens blivit erbjudna cancerrehabilitering, skriver Margareta Haag och Catharina Barkman.Vi hade hoppats att talesättet ”man ska vara...

RCC lanserar ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar en rapport som visar hur arbetet mot cancer bedrivits de senaste åren och prioriteringar framåt. Eftersom regeringen har aviserat att det planeras för en uppdaterad cancerstrategi kan rapporten användas för att tydliggöra...

Rapport: Brister i uppföljningen av cancerrehabilitering

Artikel i MedTech Av Saga Buskhe den 5 april 2023 11:22 En ny rapport från Nätverket mot cancer pekar på att det finns brister i bland annat uppföljningen och utvärderingen av cancerrehabilitering i landets regioner. Foto: Colourbox   Ifjol påbörjade föreningen...

Rapport: Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som...

Det rehabiliterande samhället

Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering I denna rapport, framtagen av Mats Tyrstrup, Fatane Salehi och Majid Asgari, får vi ett genomarbetat och vidgat perspektiv på rehabilitering under och efter cancersjukdom. Genom att arbeta gränsöverskridande visar de hur...

Integrera rehabilitering i hela vårdprocessen

Artikel från Dagens Medicin | 3 februari 2023 Vi måste sluta slösa värdefulla vårdpengar på att komponera nytt. Sverige bör tydligare stärka och integrera rehabilitering i hela vårdprocessen – och över diagnosgränserna. Ett steg är att sluta dubbelproducera...

EU-planen lyfter screening

Artikel ur Kampen mot Cancer,1 februariFörfattare: Margareta Haag En fin gest vi individer kan göra för våra medmänniskor är att uppmana dem att delta i nationella screeningprogram.   På EU-nivå jobbas det flitigt på många håll för att stötta medlemsländerna så att...

”Inför screening mot fler sorters cancer – och snabbt”

DN DEBATT 1/2. Under 2021 passerade cancer för första gången hjärt-kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken i en region. Detta trots en fantastisk utveckling med nya diagnosmetoder och behandlingar. Prevention är första prioritet, men vi måste också bli bättre på...